CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, ĐĂNG NHẬP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA. NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG HẢI DƯƠNG
30/11/2022 12:00:00

Nhằm tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, UBND xã Liên Hồng yêu cầu công dân trước khi tới làm các thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” xã cần đăng ký thành công tài khoản dịch vụ công quốc gia. Sau đó đăng nhập và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công Hải Dương.
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 597
Trước & đúng hạn: 597
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/03/2023 08:04:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LIÊN HỒNG-TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hạnh

Địa chỉ: UBND xã Liên Hồng, Thành Phố Hải Dương

Điện thoại: 0974860068

Email: ......

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 6
Tất cả: 4,739