CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, ĐĂNG NHẬP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA. NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG HẢI DƯƠNG
30/11/2022 12:00:00

Nhằm tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, UBND xã Liên Hồng yêu cầu công dân trước khi tới làm các thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” xã cần đăng ký thành công tài khoản dịch vụ công quốc gia. Sau đó đăng nhập và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công Hải Dương.
 
 
 
 
 
(tải về1;)
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2841
Trước & đúng hạn: 2841
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/09/2023 18:50:50)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LIÊN HỒNG-TP HẢI DƯƠNG

Cơ quan chủ quản:  UBND xã Liên Hồng, Thành Phố Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND xã
 Địa chỉ: thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, Thành Phố Hải Dương
 Điện thoại: 0974860068
 Email: lienhong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0