THÔNG BÁO
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã
16/05/2023 12:00:00

Thông báo của UBND xã Liên Hồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã
 
(tải về1;)
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2841
Trước & đúng hạn: 2841
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/09/2023 18:21:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LIÊN HỒNG-TP HẢI DƯƠNG

Cơ quan chủ quản:  UBND xã Liên Hồng, Thành Phố Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND xã
 Địa chỉ: thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, Thành Phố Hải Dương
 Điện thoại: 0974860068
 Email: lienhong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0