CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Chứng thực điện tử và nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh Hải Dương
06/06/2022 04:24:29

UBND xã Liên Hồng triển khai chứng thực điện tử và nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh Hải Dương

Từ ngày 2/6/2022, UBND xã Liên Hồng bắt đầu triển khai chứng thực điện tử và nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh Hải Dương
- Để nhận kết quả chứng thực đề nghị công dân lập tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ www.dichvucongquocgia.gov.vn hoặc lập tài khoản gmail.
- Để nộp hồ sơ trực tuyến đề nghị công dân đăng ký tài khoản dịch vụ công tại địa chỉ: www.dichvucong.haiduong.gov.vn.
Lưu ý: Khi đi chứng thực bắt buộc mang theo bản gốc của giấy tờ.
 
(tải về1;)
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2841
Trước & đúng hạn: 2841
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/09/2023 18:17:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LIÊN HỒNG-TP HẢI DƯƠNG

Cơ quan chủ quản:  UBND xã Liên Hồng, Thành Phố Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND xã
 Địa chỉ: thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, Thành Phố Hải Dương
 Điện thoại: 0974860068
 Email: lienhong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0