QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Không có dữ liệu
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
90.9%
Số hồ sơ xử lý: 55
Trước & đúng hạn: 50
Trễ hạn: 5
Tỉ lệ trễ hạn: 9.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:16/05/2022 19:25:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LIÊN HỒNG-TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hạnh

Địa chỉ: UBND xã Liên Hồng, Thành Phố Hải Dương

Điện thoại: 0974860068

Email: ......

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 8
Tất cả: 2,299