Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99%
Số hồ sơ xử lý: 488
Trước & đúng hạn: 483
Trễ hạn: 5
Tỉ lệ trễ hạn: 1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2022 02:05:36)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LIÊN HỒNG-TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hạnh

Địa chỉ: UBND xã Liên Hồng, Thành Phố Hải Dương

Điện thoại: 0974860068

Email: ......

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0